Lättläst version saknas
Tillbaka

Vi söker kursledare!

Är du engagerad? Är du intresserad av något du vill dela med dig av? Kanske är du vår nye kursledare!

Studiecirklar är folkbildningens fundament. Varje cirkel behöver en ledare och minst två deltagare till. Ni behöver träffas minst tre gånger och minst 9 studietimmar à 40 min. En kort motivering vad bildningen handlar om är också nödvändigt.

Som ledare för en kamratcirkel leder du en bildningsgrupp ideellt. Det kan vara inom din förening eller  t ex en samling människor som träffas för att diskutera det ni är intresserad av. 

Som ledare för en Marknadscirkel har du ett ämne och en kursplan som du tror deltagare är beredd att betala pengar för att gå. Tillsammans kommer vi överens om en deltagaravgift som är rimlig kopplad till en timlön du är nöjd med. Därefter erbjuder vi den färdigplanerade cirkeln via våra digitala plattformar. 

Vi utbildar alla våra cirkelledare i folkbildning, cirkelmetodik, idé- och värdegrund!

Läs mer om studiecirklar här

Är du intresserad? Skicka ett mail med din idé till: gavleborg@sv.se