Tillbaka

Aktuell info angående Coronaviruset (COVID-19)

Här följer aktuell info angående Coronaviruset (COVID-19) till hela vår verksamhet i Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL KORT INFORMATION PÅ LÄTT SVENSKA

Vi följer utvecklingen noggrant och kommer att agera om rekommendationen från myndigheter förändras. Just nu gäller detta.

Nedan följer hur de allmänna rekommendationer som gäller påverkar vår verksamhet i Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.

Generella råd till alla som rör sig i våra lokaler och aktiviteter!
Grundläggande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vad en kan göra för att undvika smitta:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Riskgrupper
När det gäller riskgrupper uppger Folkhälsomyndigheten att en kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-/kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. När det gäller verksamhet mot dessa målgrupper bör det övervägas om den ska genomföras eller inte. Vi har i nuläget ställt in vår verksamhet som genomförs ute på boenden inom vård och omsorg. I verksamhet där ledare och deltagare själva tar sig från sitt hem till aktiviteten fattar vi beslut från fall till fall och i samråd med aktuell ledare.

Viktigt för dig som är ledare eller deltagare i all vår verksamhet!
Vi vill ställa dig tre frågor:
1. Har du befunnit dig i ett riskområde?
2. Har du närstående som befunnit sig i riskområden?
3. Har du några symtom så som hosta, halsont, feber, utslag?

I det fall du svarar ja på någon av dessa frågor bör du avstå från att delta. I det fall du som cirkelledare svarar ja på någon av frågorna bör du avstå från att hålla cirkeln och cirkeln får ställas in/genomföras med annan ledare.

Avbokningsregler:
Om deltagaren själv väljer att avstå från att delta i en aktivitet, utan att SV ställt in den, så gäller i dagsläget våra ordinarie avbokningsregler som du hittar här.

Vid cirklar av kamratcirkelskaraktär är ett alternativ att ledaren och deltagarna i samråd enas om att skjuta fram cirkelträffarna några veckor.

Folkbildningens roll i det uppkomna läget
I tider av oro har folkbildningen en särskilt viktig roll. Vår vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Den information du läser nu handlar i huvudsak om hur vi kan undvika att medverka till spridning av smittan. Men parallellt med detta arbete tittar vi också på om vi kan skapa verksamhet, och i så fall i vilka former, för att sträva mot vår vision i det uppkomna läget. Har du idéer kring hur vi som folkbildande aktör kan agera här får du gärna vända dig till oss!

Har du frågor kring denna information? Välkommen att kontakta oss!

Agneta Wiklund Hedberg (avdelningschef SV Gävleborg)
agneta.hedberg@sv.se • 0278-74 45 92

Emelie Lundin (marknadschef SV Gävleborg)
emelie.lundin@sv.se • 026-456 17 92

Klicka här för att ladda der denna information som en pdf

Klicka här för att ladda ned information om rekommendationer för att minska smittspridning