Tillbaka

Studiecirkel för samtal och sammanhang

Inga-Lill Bremer i Sandviken har varit verksam inom folkbildningen i nära 50 år: som cirkelledare och som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. I höst leder hon bland annat samtalsgrupper för seniorer som önskar mera inspiration i vardagen. Samtalsgrupperna sker i studiecirkelform i ett projekt som finansieras av Göranssonska Stiftelsen och drivs i samverkan mellan stiftelsen, Svenska Kyrkans pastorat, Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.

”I samtalscirkeln pratar vi om lite allvarligare, djupare ämnen. ’Existentiell hälsa’ är ett svårt begrepp men vi kanske kan kalla det att prata om meningen med livet, om harmoni och inre lugn” säger Inga-Lill och tillägger att man inte behöver ha en allvarlig sjukdom eller upplevt ett dödsfall i familjen för att vara med. Alla är välkomna.

Samtalscirkeln fokuserar på dagarna som kommer. Varje träff har ett nytt livstema som samtalen utgår ifrån. Gruppen undersöker tillsammans hur det går att hitta inspiration i vardagslivet utifrån det aktuella temat.

”Den här cirkeln går man främst för att uppleva ett sammanhang. Att gör något nytt bryter av de invanda vardagsrutinerna och kan vara början på en livsstilsförändring. Att träffa nya människor i ett nytt sammanhang inspirerar. Vi pratar om olika ämnen och saker som har lite djup, vi hittar nya vänner och kanske nya intressen” säger Inga-Lill.

Intresset för andra människor har följt Inga-Lill genom livet och hon har alltid sysslat med utveckling i olika former. Till yrket är hon bibliotekarie och har arbetat på bokbuss, skolbibliotek, lärcenter och folkbibliotek, bland annat. Utöver detta är hon utbildad mental tränare, lärare i odling och ekologi och har lett kurser inom trädgård. Inga-Lill beskriver sig själv som jordbunden med en trygghet som grundar sig i gården på Östgötaslätten där hon växte upp med djur och växter.

Inga-Lill beskriver uppdraget som ledare för studiecirklar som att vara både ledare och deltagare samtidigt. Ledaren delar med sig på samma sätt som deltagarna i gruppen, där allas erfarenheter och kunskaper är lika mycket värda.

Behovet av samtal och sammanhang är stort bland seniorer idag. Samtalscirkeln startar därför i tio olika omgångar under oktober till maj så att flera ska kunna få en plats, samtidigt som grupperna hålls små.

”Tilliten i gruppen växer med tiden, och då blir det också enklare att prata” säger Inga-Lill Bremer.

Samtalsgrupp Senior

Startdatum: 21 okt, 25 nov, 20 jan, 24 feb och 31 mars.
Tider: Se aktuella kursstarter här
Antal träffar: 5
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Högbovägen 3, Sandviken
Kostnad: Gratis
Förkunskaper: Inga. Alla seniorer är varmt välkomna!
Anmälan: sv.se/gavleborg eller tfn 020-120 08 28

Har du önskemål om en egen grupp eller en samtalscirkel på ett särskilt tema?
Kontakta
Camilla Lucchesi, SV Gävleborg 
camilla.lucchesi@sv.se, tfn 026-456 17 91 (direkt), 020-120 28 08 (växel)
eller
Inga-Lill Bremer,
olsson.bremer@telia.com, tfn 070-5756891