Tillbaka

Vårt uppdrag finns i hela landet varje dag

Studieförbundet Vuxenskolan finns för bildning, kultur och lokal utveckling i hela landet. På många orter är studieförbunden de enda aktörerna som erbjuder fritt och frivilligt lärande och stöd till det lokala civilsamhället. Trots en väletablerad verksamhet i hela landet har det under det senaste året stötts på utmaningar, inte minst på grund av pandemins effekter på samhället men också i den kritik mot studieförbunden som lyfts i debatten.

Lotta Zetterlund, ordförande, Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, berättar om hur verksamheten hanterat det senaste årets utmaningar.

- En stor del av vår verksamhet har digitaliserats, studiecirklar har tagit plats i digitala rum och mindre fysiska träffar utomhus har gått att genomföra. Det är viktigt för oss att fortsätta att driva verksamhet som möjliggör möten, inte minst i en tid där många levt väldigt isolerade. Vi har även stärkt vårt arbete med att säkra rapportering för att undvika felaktigheter, säger Lotta Zetterlund.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma, som under helgen samlade 300 folkbildare från hela landet, gjorde ett gemensamt uttalande och lyfte bland annat att uppdraget vi har är lika viktigt idag som det var för över 100 år sedan när Studieförbundet Vuxenskolan bildades:

- Det vilar ett tungt ansvar på SV att fortsatt sträva efter att nå fler människor i vårt län, i alla delar av samhället och i alla delar av livet, för att kunna erbjuda fri och frivillig bildning för en fortsatt hållbar samhällsutveckling till alla överallt, säger Lotta Zetterlund.

Läs hela uttalandet här: Vårt uppdrag finns i hela landet varje dag