AFASI - kommunikation - delaktighet

Arvsfondsprojektet Afasi - Kommunikation, delaktighet startade den 1 september 2020 och avslutades den 31 oktober 2023.

Projektet drevs av Afasiföreningarna i Gävleborg tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg.

Projektet finansierades med hjälp av medel ur Allmänna Arvsfonden. 


Om projektet
Projektet har arbetat med att synliggöra kommunikationsstrategier man kan använda vid samtal med någon som har afasi till exempel att ge tid, skriva stödord, bildstöd, Ipads/surfplatta, kroppsspråk med mera. Både de med afasi och personer som inte har afasi har fått testat olika metoder i aktiviteter som bland annat Musik med frågor, Rörelse för hälsa och kommunikation. 
Detta har lett till att man har bättre förståelse för att man behöver ha olika alternativ och vara flexibel när man kommunicerar med personer med afasi.
Projektet har även arbetat med att starta mentorskap, personer som själva har afasi får vara mentor åt andra.

En stor del av projekttiden kantades av Covid-pandemin men ändå känner vi som arbetat med projektet att vi nått ett bra resultat av det som kunnat genomföras.
Man har fått hitta nya sätt att arbeta på och genomförandet av aktiviteter.   

Mentorerna 
Nu finns det sju personer som själva har afasi och som har valt att bli mentor. I sitt arbete som mentor ha de fått stöd av projektinspiratörerna och nu tar Gävleborgs Afasiförening över.
De har även haft utbildning på Forsa Folkhögskola.

Vill man träffa en mentor så kontaktar man Gävleborgs Afasiförening och man får sedan ett brev med mer information om vilken mentor man kommer att få träffa.
Mentorn tar sedan kontakt och ni bestämmer hur ni vill ha samtalet. Det kan vara via telefon, träffas för en fika och digitalt.

 

Foldern ”Vad har fungerat i min vardag”
Projektinspiratörerna har intervjuat personer med afasi och deras anhöriga. De berättar hur det har varit när de fick afasi, vad man kan göra för att vardagen ska bli så bra som möjligt.

Foldern finns att beställa hos Gävleborgs Afasiförening gavleborg@afasigavleborg.se 
telefon: 026-27 04 90

eller Studieförbundet Vuxenskolan

gavleborg@sv.se 
telefon: 020-120 28 08 (växel) 

 

 

  

 

 

Om projektet Afasi - kommunikation - delaktighet

Projektets övergripande syfte

  • Att öka den psykiska hälsan genom ökad självständighet hos personer som lever med Afasi.

  • Att ge verktyg för kommunikation och kognition till personer som lever med Afasi och personer som lever i den nära vardagen.

  • Att samla de verktyg för kommunikation och kognition som redan finns, på en plats dit man hittar. 

Projektets mål

  • Vi ska kunna hitta verktygen för kommunikation och kognition

  • Vi ska kunna återgå till vår vardag direkt vid utskrivning. Här tar vi hjälp av mentorerna.

  • Vi ska tillsammans med de personer vi delar vår nära vardag ha hittat ett sätt att använda verktygen för kommunikation och kognition. Det ska bli en naturlig kommunikationsmodell.

Materialbank

Bildstöd för bättre kommunikation

Vi har samlat våra bildstöd som en hjälp till bättre kommunikation med personer med Afasi. Bildstöden finns i olika kategorier och är fria för dig att ladda ned, skriva ut och använda. 

Widgitsymboler © Widgit Software 2022/Symbolbruket AB | www.symbolbruket.se

Till Bildstöd

Om oss i media

Projektet i media

Afasi - kommunikation - delaktighet har uppmärksammats i media i olika sammanhang.

Här kan du läsa artiklar, lyssna till radioreportage och se tv-inslag.

Media

Sociala medier

Se oss på Youtube

  • Se oss på YouTube

    På YouTube kan du se inspelade presentationer, föreläsningar och tidigare live-sändningar. Klicka på rubriken eller videobilden för att komma till vår kanal.