Musik som brobyggare

äldrekvinna

För en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom

Projektet "Musik som brobyggare" är nu avslutat.
För fortsättning läs mer om nya vårt projekt "Musik som brobyggare hemma" här.


”Musik som brobyggare” är ett treårigt projekt, som pågått 2016-2018, genom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg i samarbete med Gävle Demensförening, Omvårdnad Gävle och SPF Seniorerna Ankaret Gävle. Projektet har finansierats med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Projektets syfte har varit att genom musik som verktyg och brobyggare skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom - samt främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga/närstående, volontärer och personal.

I projektet har musik som verktyg använts i den demenssjukes vardag på ett nytt sätt. Individen har stått i centrum, d.v.s. det handlar inte om aktivitet i grupp. Musik kommer inte heller att användas i underhållningssyfte, utan blir en omvårdnadsåtgärd utifrån individens behov och används som ett sätt att kommunicera.

Projektledare
Siv Nyberg
073- 066 14 01 
siv.nyberg@sv.se 

Läs mer om projektet Musik som brobyggare här!

Läs mer om projektet på Allmänna Arvsfondens sida här!

Följ projektet på Facebook här  

Aktuella händelser!

Här kan du ta del av projektets sammanfattade delrapport för 2017. Läs mer här!

Här kan du ta del av projektets sammanfattade delrapport för 2018. Läs mer här!

msb_logo

 

 

 

 

 

 

 

Projektkonferens Gävle 2018-11-27

  • Inledning Projektkonferens Gävle 27 november 2018

  • "Hela människan" med Camilla Lucchesi

  • "Demensresan" med Wilhelmina Hoffman

  • Allmänna Arvsfonden informerar