Musikkartläggning

Musikkartläggningen kommer från det nu avslutade projektet Musik som brobyggare. Projektets syfte har varit att genom musik som verktyg och brobyggare skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom.

Så här kan du använda musikkartläggning

En musikkartläggning gör man för att ta reda på vilken musik en person tycker mycket om och som ger positiva känslor.


För personer med minnessvikt kan förändringar vara svåra. Det kan gälla både små och stora saker. Här kommer några exempel på små saker i vardagen: ta medicin, personlig hygien, sänggående, måltider, byte av rum, besök hos vården. Verktyget musik används för att skapa positiva känslor i utmanande situationer. På det sättet kan vardagen underlättas och personer med minnessvikt får mindre oro.


Musiken kan sjungas, nynnas, trallas, spelas från en mobiltelefon, läsplatta eller dator. Ofta kan det bli att ni sjunger och trallar tillsammans. Det blir en fin stund med närvaro och kontakt i en utmanande situation.


När kartläggningen är klar har ni en lista på musik som personen gillar. Det kan vara visor, barnsånger, julsånger, folkmusik, klassisk musik, populärmusik eller vad som helst. Listan med musik blir sedan ett verktyg i vardagen.


Frågor att börja med

  • Vilka är dina tidigaste minnen av musik?
  • Vilken musik fanns i barndomshemmet?
  • Vilken slags musik tycker du om?
  • Finns det särskilda artister och låtar som du tycker om?
  • Finns det musikgenrer och låtar som du inte tycker om?
  • Har du sjungit i kör, vilken typ av musik i sådana fall?
  • Brukade du dansa som yngre?
  • Vilken typ av dans i sådana fall?
  • Spelar du eller har du spelat något instrument?