Samhälle

Kursbeskrivning


I denna kurs lär vi oss om Finlands utveckling från en fattig del av Sverige till det rika kulturland det blivit idag, via många krig och vedermödor. Landet hörde till Sverige i mer än 600 år men många Hallänningar vet väldigt lite om Finland och dess historia. Svenska är faktiskt ett av Finlands två officiella språk. Många traditioner är gemensamma, samtidigt finns det pikanta olikheter bl.a beroende av att Finland var en del av Ryssland i drygt 100 år. Vi träffas 4/2, 25/2, 11/3 och 1/4 2023.Målgrupp


Alla som är intresserade av Finland. Kräver inga förkunskaper men bra om man är intresserad av historia.Mål


Efter kursen har du ökat kunskapen om Finland.Innehåll


Vi träffas vid fyra tillfällen och kommer beröra följande:
* Träff ett: Finland som en del av Sverige; Ryska tiden, Finlands väg mot självständighet. Språkfrågan.
* Träff två: Det självständiga Finland; Mannerheim, vem var han, inbördeskriget 1918, mellankrigstiden, idrott och kultur, vinterkriget, fortsättningskriget, kriget i Lappland.
* Träff tre: Christer Olausson kommer berätta om Sveriges ställning till Finland under de mörka krigsåren. Christer har varit verksam i försvarsmakten i 40 år och har ett stort intresse för historia. Träffen avslutas med frågor och reflektion.
* Träff fyra: Efterkrigstiden, den finska kulturen + industrin, vsb pakten, Finland efter Sovjetunionens fall
* Eventuellt en resa till Finland som blir i mitten av maj 2023, frivilligt att delta på den.Studiematerial


Material som kursledaren gjort själv (ingår i totalkostnaden 700kr) + eventuellt ngn bok för "brevidläsning" (ingår inte).Kursledaren


Carl Johan Hortling är en nybliven pensionär med stort intresse för historia. Han har ordnat flera utlandsresor under sin tid som lärare på Munkagårdsgymnasiet. Är finlandssvensk men behärskar finska språket. Bott i Sverige sedan 1986. Samt Christer Olausson som har 40 år i försvarsmakten och stort intresse för historia. Han har under årens lopp samlat på sig mycket intressant kunskap.