Lättläst version saknas

Mitt Val

Vi står inför en stor demokratisk utmaning. Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Detta beror på att människor med intellektuell funktionsnedsättning inte ges tillräckligt med förutsättningar att ta del av vårt demokratiska samhälle så som strukturerna är formade idag.  

När detta mynnar ut i att personer väljer att inte rösta har vi ett stort demokratiskt problem. Denna verklighet vill vi ändra på, och det är möjligt, med metoden Mitt val

Läs mer på sv.se om hur just du kan bidra utifrån din roll som cirkelledare, politiker, kommunal tjänsteperson, cirkeldeltagare och som mediarepresentant.

Metoden Mitt val

Metoden bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd. Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill eller behöver enkel och begriplig information om demokrati och val. Studiecirkeln avslutas med en lättpratad valdiskussion strax före valet. 

Studiecirkeln är en träning i demokrati och är uppdelad på 7 tillfällen och varje träff är 3 studietimmar. Studiecirkeln kopplar ihop deltagarnas frågor och funderingar med svar direkt från politiker, partier och lättlästa nyhetsresurser (till exempel lättlästa medieinslag). 

 

Mitt val i Halland

Studiecirkeln Mitt val kommer att genomföras i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad under våren och avslutas med ett panelsamtal innan valet i höst. Mer information kommer inom kort.

Kontaktpersoner SV