Tillbaka

Asylverksamhet

SV Jämtland/Åre har sedan 2017 uppdrag projektuppdrag från Länsstyrelsen i Jämtland att genomföra TIA-insatser- Tidiga insatser för asylssökande.

SVs kurs ”Detta är Sverige 2.0” (DäS) genomförs ute i länet där asylsökande bor och leds av ett projektteam med Jörgen Vikström som projektledare.

Se bif personal

DÄS 2.0 blir en mötesplats for asylsökande som även inkluderar träffar med lokalbefolkning, föreningsliv och näringsliv på respektive ort.

Syftet med insatsen är att

* möjliggöra för asylsökande att tillvarata och investera s in tid under asylprocessen till att förbereda sig för sin etablering i det svenska samhället med hjälp av det innehåll som insatsen består av.

* erbjuda DäS 2.0 som är en fördjupande utbildning inom samhällsområdet, med fokus på jämställdhet, etik och normer, värderingssystem och civilsamhällets fun ktion, ansvar och betydelse i samhället. Vi kommer liksom tidigare i SVs TIA-projekt Detta är Sverige(DäS), att bryta ner lärandet till det personliga planet; vad betyder det här for mig, min familj, mina barn, dotter, fru och vårt nya liv i Sverige.

* ge asylsökanden *högkvalitativ information(se mer under rubriken "Övrigt") om Sveriges geografi, landets politiska system, om demokratins utformning och faktiska tillämpning, familjebildning i Sverige och lagar som reglerar familjebildningen. Vi vill även genomföra den kommande insatsen med en grundläggande del som riktar sig till asylsö kande som helt saknar denna utbildning. Den grunddelen är Detta är Sverige(DäS) som vi genomfört under 2017 och 2018.

DäS syftar även till att ge en introduktion i folkbildningens möjligheter och att erbjuda deltagarna fortsatt lokala och längre återkommande studiecirklar framför allt i svenska.

DäS 2.0 har en stor betydelse för de asylsökandes förmåga att förstå det land och framförallt det lokalsamhälle som de kommit till.

DÄS 2.0 erbjuder en möjlighet för

lokalsamhället att möta blivande medborgare som utgör nya resurser för landsbygden och leder till samhällsutveckling.

SV lokala kontor följer upp insatserna med Svenska för nyanlända och språkträning.

Se lokala SV kontor för information om språkkurser och Språkcaféer

För mer information om aktiviteter se