Avslutade projekt

Spilloteket

Spilloteket är både en förening och ett projekt som samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Spilloteket möjliggör kreativa verkstäder i vilka man arbetar med hållbarhetsfrågor samt även andra aktiviteter kopplat till hållbarhet. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden och fick i september 2018 beviljats en fortsättning med ytterligare 3 år.

Mekka i Järpen - motorgård

Arvfondsprojekt dec 2016 - dec 2018. Projektägare: Unga för Unga ideella förening Medsökande: Åre kommun Samverkanspartners: Studieförbundet Vuxenskolan, Jämtlands Gymnasium Åre och Fritid Åre Kommun. Mekka i Järpen är en plattform där ungdomar får möjlighet att utveckla sin motorkultur, i Järpen med omnejd. Det är från grunden ett ungdomsinitiativ som utvecklats till ett Arvsfondsprojekt, vilket fortsatt har det ungdomsdrivna fokuset, och riktar sig till ungdomar 13-19 år.

Ås tillsammansodling

Ett mindre projekt som under 2020 har startat upp en Tillsammansodling i Ås i Krokoms kommun. Leader Sjö, skog & fjäll är bidragsgivare (Småstöd) och projektet sker i samarbete med Hushållningssällskapet i Jämtlands län och Krokoms kommun.

Förstudie Naturunderstödd rehablitering

Förstudie 2020-2021 med syfte att undersöka möjligheter för ett större projekt angående verksamhet/träffpunkt för personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden pga psykisk Naturunohälsa. Leader Sjö, skog & fjäll (Småstöd) är bidragsgivare och förstudien genomförs i Bergs kommun.

Nordic Soundscapes

Nordic Soundscapes är en mötesplats för musiker och musikanter, för körsångare, instrumentmakare och berättare som förenar tradition med nyskapande.