Förstudie 2020-2021 med syfte att undersöka möjligheter för ett större projekt angående verksamhet/träffpunkt för personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden pga psykisk Naturunohälsa.

Leader Sjö, skog & fjäll (Småstöd) är bidragsgivare och förstudien genomförs i Bergs kommun.