Spilloteket är både en förening och ett projekt som samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Spilloteket möjliggör kreativa verkstäder i vilka man arbetar med hållbarhetsfrågor samt även andra aktiviteter kopplat till hållbarhet.


Spilloteket är ett kreativt utbildningscentrum för hållbar utveckling som använder sig av spillmaterial från Jämtlands industrier i allt sitt görande och tänkande. Det är en kreativ plats för dialog, innovationer och lärande. Vi jobbar med norm- och banbrytande lösningar med de Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt. 


Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och har i september 2018 beviljats en fortsättning med ytterligare 3 år.