Ett mindre projekt som under 2020 har startat upp en Tillsammansodling i Ås i Krokoms kommun. Leader Sjö, skog & fjäll är bidragsgivare (Småstöd) och projektet sker i samarbete med Hushållningssällskapet i Jämtlands län och Krokoms kommun.


Projektets syfte är att skapa möjlighet för en grupp odlingsintresserade i Ås att starta upp en Tillsammansodling som kan bidra till ekologisk- och social hållbarhet. Förståelse för kretslopp, produktion av livsmedel, odlingens alla faser där gruppen lär av varandra.


 


Projektet pågår februari 2020 till 31.10.2020.