Tillbaka

Spilloteket växer

Spilloteket är både en förening och ett projekt som samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Spilloteket möjliggör kreativa verkstäder i vilka man arbetar med hållbarhetsfrågor.

Genom Arvsfondsprojektet ”Hur mycket får man spilla” möter Spilloteket eleverna i de flesta grundskolor i Östersunds, Krokoms och Åre kommun under tre år.

Där får elever skapa i spillmaterial, processa hållbarhetsdilemman och samspela med varandra och Spillotekets personal.

Man åker ut till skolor med Spillo-bussen och bygger upp en verkstad på plats.
Föreningen Spilloteket har mer fått pengar av Arvsfonden för att möjliggöra kreativa mötesplatser, så kallade Spill-Ins, för unga 12-26 år, även på deras fritid.

Så nu kommer man alltså att kunna jobba inte bara under skoltid, utan även under kvällar, helger och lov.

 

Satsningen kallas Spill-Ihop och kommer sysselsätta 2 personer med just denna del under 2016-2018.

 

Intresserad? Kontakt och mera info på www.spilloteket.se

Se gärna filmen om Spilloteket: 
https://vimeo.com/171102512

 

Fakta

Spilloteket är ett pedagogiskt forum som genom kreativa processer med spillmaterial från Jämtlands industrier, tar tillvara på människors tankar och idéer. 

Det är en kreativ plats för innovationer och lärande.

Hos Spilloteket får man också vara med och tänka tillsammans med andra om hur vi kan börja leva på ett sätt som är mer hållbart för planeten, att få skapa nytt av det som annars skulle ha slängts bort är ett sätt att börja tänka som en Planetskötare.