Skog, ägande- och brukanderätt i fokus

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en av Studieförbundet Vuxenskolans (SV) tre grundorganisationer. 

 

Folkbildning om skog, äganderätt och brukanderätt i fokus

SV och LRF vill här tipsa om aktuella kurser och studiematerial. Skogsbruk är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar. Därför tipsar vi om materialt Skog och klövvilt samt Skogskunskap med LRF. 

Ägande- och markrättsfrågorna är också fortsättningsvis i fokus därför vill vi även tipsa om När andra vill ta över din mark.

SV erbjuder många möjligheter att delta i studiecirkel eller andra arrangemang inom dessa områden.

Kontakta din lokala SV-avdelning för att starta aktiviteter i LRF-avdelningen eller kommungruppen! 

Stöd för den lokala verksamheten

Mycket av en LRF-avdelnings verksamhet kan genomföras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. När verksamhet genomförs tillsammans med SV, så rapporteras den som folkbildningsverksamhet till kommun, landsting och stat. Detta ger ett ekonomiskt stöd för gemensam utveckling.

Exempel på verksamhet att samarbeta kring är föreläsningar, filmvisningar, fältvandringar, politiska möten, styrelseutbildningar, underhållning som musik och teater.

Hör av dig till oss, så hjälps vi åt att lägga upp aktiviteten. 

Din närmsta avdelning

Beredskap

Under de senaste åren har en rad naturskador som skogsbränder, översvämningar och inte minst torkan under 2018 aktualiserat behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur väl rustade är vi för brand, storm eller vattenflöden? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan?

Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap för naturskador.

Läs mer om Beredskap

Folkbildning om skogen

Skog är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar.  SV erbjuder därför många möjligheter att delta i studiecirkel eller andra arrangemang inom dessa områden.

Läs mer

SV Arena

SV Arena är SVs koncept för dialogmöten kring aktuella samhällsfrågor. Metoden har samtalet och dialogen i fokus.

Tips på ämnen

- Äganderätt
- Mat och klimat 
- Prata vind 
- Vildsvin 
- Maten och moralen (debattbok från LRF mjölk)

Studiematerial i LRF

 • icon

  Skogskunskap med LRF

  Skogen är en viktig del i många enskilda företag. Den behöver brukas lönsamt, hållbart och ansvarsfullt. Delta i studiecirkel med filmavsnitt...

  Läs mer
 • icon

  Beredskap

  Under de senaste åren har en rad naturskador som skogsbränder, översvämningar och inte minst torkan under 2018 aktualiserat behovet...

  Läs mer
 • icon

  Förtroendevald i LRF

  Studieplan för LRFs lokalavdelningar Förtroendevald Detta är en studiehandledning för styrelser i LRF:s lokalavdelningar som bygger...

  Läs mer
 • icon

  Ser Sverige ut som du tror?

  Växer stad och land ifrån varandra? Hur ser landsbygdens utveckling ut?  Sverige ser inte ut som du tror berättar en historia...

  Läs mer
 • icon

  När andra vill ta över din mark

  Studiecirkel om markägarens rättigheter och skyldigheter i samarbete med LRF. Varje markägare berörs av lagar och regler som rör den...

  Läs mer
 • Läs mer

Nationell kontaktperson

Maria Strömberg

0481-76 60 70

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00