Studiematerial för LRF

 • Skogskunskap med LRF

  Skogen är en viktig del i många enskilda företag. Den behöver brukas lönsamt, hållbart och ansvarsfullt. Delta i studiecirkel med filmavsnitt...

  Läs mer
 • Beredskap

  Under de senaste åren har en rad naturskador som skogsbränder, översvämningar och inte minst torkan under 2018 aktualiserat behovet...

  Läs mer
 • Förtroendevald i LRF

  Studieplan för LRFs lokalavdelningar Förtroendevald Detta är en studiehandledning för styrelser i LRF:s lokalavdelningar som bygger...

  Läs mer
 • Ser Sverige ut som du tror?

  Växer stad och land ifrån varandra? Hur ser landsbygdens utveckling ut?  Sverige ser inte ut som du tror berättar en historia...

  Läs mer
 • När andra vill ta över din mark

  Studiecirkel om markägarens rättigheter och skyldigheter i samarbete med LRF. Varje markägare berörs av lagar och regler som rör den...

  Läs mer
 • Dikningshandboken

  Materialet Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet är vägledning, uppslagsbok och underlag för studiecirkel...

  Läs mer
 • Skogens Vatten

  Studiesatningen Skogens Vatten har tagits fram av Skogsägarföreningarna och Studieförbundet Vuxenskolan. Ett gediget material att använda...

  Läs mer