Tillbaka

Beredskap

Under de senaste åren har en rad naturskador som skogsbränder, översvämningar och inte minst torkan under 2018 aktualiserat behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur väl rustade är vi för brand, storm eller vattenflöden? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan?

Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap för naturskador.

Omfattning

Studiematerialet föreslår tre träffar med förslag på extra möten.

Uppstartsträff: Förslag till upplägg av ett gemensamt möte i samverkan med LRFs kommungrupp, räddningstjänst och inbjudna gäster

Träff 1: Beredskap på gårdsnivå

Träff 2: Lokal samverkan

Träff 3: Gården och samhället

Extraträffar: Förslag på föredragshållare, studiebesök och extramaterial

Målgrupp

LRFs lokalavdelningar i samverkan med LRFs kommungrupp och region.

Kontakt

Kontaktperson LRF: Kristina Bengtsson kristina.bengtsson@lrf.se

Kontaktperson SV: Lars-Erik Larsson larserik@sv.se

Flygblad

Här kan du ladda ner ett flygblad om Beredskap

Studiematerial

Här kan du ladda ner studiematerialet i PDF-format:

Det finns mer material framtaget till denna cirkel. Är du mer intresserad kontakta din lokala SV-avdelning eller larserik@sv.se.