Tillbaka

Dikningshandboken

Materialet Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet är vägledning, uppslagsbok och underlag för studiecirkel för dig som vill veta mer om jordbrukslandskapets vattenanläggningar. Den beskriver varför vattenhushållning i jordbrukslandskapet behövs, hur anläggningarna fungerar och vad som är viktigt att veta för att bevara dem.

Sagt om handboken:
”Den är ju superbra och genomtänkt! Verkligen på tiden med en sådan bok. Utmärkt! Grundligt, tydligt och lättillgängligt.”

Materialet kommer att kompletteras med studiehandlening under vintern 2018

Ladda ner handboken