Tillbaka

Förtroendevald i LRF

Studieplan för LRFs lokalavdelningar Förtroendevald

Detta är en studiehandledning för styrelser i LRF:s lokalavdelningar som bygger på Webbutbildningen ”Förtroendevald" och boken "I Förening – en handbok för praktiskt föreningsarbete."

Boken ingår i SV:s erbjudande till föreningslivet i syfte att stärka den lokala demokratin. (boken kostar 200 kr/pers)

Webbutbildningen ”Förtroendevald” hittar du på LRF:s hemsida www.lrf.se.

Utbildningen är uppdelad för olika målgrupper, lokalavdelning, kommungrupp och LRF Ungdomen. Du väljer avsnitten om lokalavdelningen.

Det går bra att titta på utbildningen i dator, mobiltelefon och på surfplatta. Denna handledning föreslår tre träffar, men det är upp till gruppen att planera fler träffar och utforma upplägget så det passar er.

  • Första träffen: Lär känna LRF
  • Andra träffen: Uppdraget och rollen som förtroendevald
  • Tredje träffen: Medlemmar, om arbetet verktyg stöd och aktiviteter

Studiecirkeln vänder sig främst till förtroendevalda i LRF:s lokalavdelningar, men även blivande styrelseledamöter och intresserade medlemmar kan ha stor nytta av att gå studiecirkeln. 

 

Studiehandledningen

Deltagarmaterialet