Tillbaka

Skogskunskap med LRF

Skogen är en viktig del i många enskilda företag. Den behöver brukas lönsamt, hållbart och ansvarsfullt.

Webbutbildningen www.skogskunskap.se innehåller mycket värdefull kunskap om skog och är öppen för självstudier.

Delta i studiecirkel med filmavsnitt om skogsskötsel, äganderätt, mål och strategier för skogsbruk.

Studiematerial exklusivt för LRF
Studiecirkeln består av 3 delar med tillhörande filmer. Den kan genomföras i grupp eller digitalt. Kontakta SV för samordning och tips på digital struktur för studiecirkeln. 

1. Introduktion till sajten, använd https://www.skogskunskap.se/ . Denna del kan eventuellt bestå av fler träffar, även gärna i fält

2. Äganderätt, rättigheter och ansvar Filmavsnitt med LRF och LRF Skogsägarna

3. Mål och strategier för förvaltning av din skog Filmavsnitt med LRF konsult

 

Ladda ner Studeplanen (pdf)

Ladda ner Studeplanen som powerpoint