Historia & Konsthistoria

Finns det bara en sann historia, eller finns det flera...? Vems historia är det som berättas
egentligen? Varför just den?

En webbsändning från Arkivet i Östersund