Politiker

<- Tillbaka

Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Det här är ett allvarligt hot mot demokratin, när människor inte ges tillräckligt med förutsättningar för att delta i våra demokratiska processer. Denna verklighet vill vi ändra på och du som lokal politiker har makten att påverka.
Med Mitt val som metod kan vi göra skillnad tillsammans.  


Vill du bli en lättläst politiker och gå vår utbildning finner du mer information om denna längre ner på sidan. Klicka på länken för att komma direkt in i utbildningen - Bli lättläst politiker

Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.  

"Över 80 % av de som deltog i Mitt Val

inför valet 2018 gick och röstade."

Studiecirkeln kopplar ihop deltagarnas frågor och funderingar med svar direkt från politiker, partier och lättlästa nyhetsresurser (till exempel lättlästa medieinslag). Ett särskilt viktigt tillfälle är den lättpratade valdiskussionen strax före valet. Där bjuds företrädare för partierna in och utbildas i att sänka språktröskeln. De får lära sig hur kognitiva begränsningar påverkar språkförståelsen och vad de kan göra för att överbrygga det, som att bara prata om vad det egna partiet vill, använda du-tilltal, strunta i statistik och undvika liknelser.  Sen sker en utfrågning och den genomförs av deltagare från studiecirkeln, men tillställningen är öppen för alla med intellektuell funktionsnedsättning att delta i.   

Genom att du som politiker engagerar dig kan vi nå långt och möjliggöra för fler personer att delta i vår demokrati. 
När ert parti engagerar sig i Mitt val så möjliggör ni:  

  • ökat valdeltagande bland väljare med intellektuell funktionsnedsättning   
  • en ny sorts delaktighet i politiska frågor  
  • en vitalisering av demokratin  

Därför är ni viktiga  
Det är viktigt att alla engagerar sig i att få upp valdeltagandet. Genom att gå utbildningen Lättpratad politiker och delta i den lättpratade valdiskussionen kan ni bidra till att många fler kan ta del av information om partierna och politiken. 

Så här kan ni bidra 
Ta kontakt med oss på Studieförbundet Vuxenskolan för att höra hur du kan delta och bidra i Mitt val i din kommun. 

Ni kan också utbilda era valförrättare om tillgängligt bemötande och bemanna era gruppbostäder under valdagen 2022. 

För samarbete runt Mitt val

Lättläst politiker utbildning

Utbildningenär helt digital och lär ut grunderna i att skriva lättläst svenska. Den riktar sig främst till politiker på kommun- och landstingsnivå. Du kan gå den helt kostnadsfritt.

De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte idag och det finns väldigt få lättlästa texter om lokal politik. Det vill Studieförbundet Vuxenskolan ändra på. Därför gör vi den här utbildningen.

Till utbildningen