Tillbaka

Alla får plats-veckan får Regions folkhälsopris

Alla får plats – veckans organisationsgrupp i Aneby får Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018 på 10 000 kronor för en viktig insats som främjar folkhälsan i länet med motiveringen: ”Genom att minska avståndet mellan människor ger Alla får plats-veckan stora vinster för den sociala hälsan. Här får nyinflyttade från olika delar av världen och genuina Anebybor förutsättningar att mötas och skapa nya kontakter som består. Allt byggt på alla människors lika värde”.

Läs hela artikeln här!