Tillbaka

Anmäl intresse till Min Säkerhet

Säkerhetsutbildningen Min Säkerhet

Just nu pågår säkerhetsutbildningen Min Säkerhet runt om i landet. Det är totalt 99 utbildningar igång i 40 kommuner. En av kommunerna är Luleå där vi besöker ett kurstillfälle på Jobbcenter Flygfisken. Deltagarna är engagerade och tycker utbildningen är jättebra. Nya deltagare kan nu anmäla sitt intresse till Min Säkerhet på hemsidan. Kontaktpersoner kan anmäla en eller flera deltagare från samma kommun.

 

Ett färdigt koncept

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Jönköpings Län ansvarar för utbildningen och samarbetar med lokala SV-avdelningar ute i landet. De i sin tur har kontakt med aktuella kommuner. Min Säkerhet har även ett gott samarbete med Räddningstjänst i Sverige. Projektledarna från Min Säkerhet, Madeleine och Camilla träffade avdelningschefen på SV Norrbotten Cathrin och verksamhetsutvecklaren Per under besöket i Luleå. SV Norrbotten har fått positiv respons gällande Min Säkerhet och de ser ett ökat intresse av utbildningen. Behovet finns av ett färdigt koncept som bara är att köra igång, precis som Min Säkerhet. Vid 11 tematräffar samtalar man kring samhällsaktuell information om säkerhet. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Camilla, projektledare i Min Säkerhet, Per, verksamhetsutvecklare SV Norrbotten, Cathrin, avdelningschef SV Norrbotten och Madeleine projektledare i Min Säkerhet.

 

Jobbcenter Flygfisken

På Jobbcenter Flygfisken har de tematräff 5 som handlar om personlig säkerhet, så undviker jag att bli lurad. Hanna som är kursledare går igenom vad man bör tänka på när man är ute och reser. Att man ska tänka på sin säkerhet om man dricker alkohol. ”Man har rätt att säga nej,” säger Hans-Erik som är deltagare när de diskuterar om någon frågar om man vill ha alkohol. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förmåga. På Jobbcenter Flygfisken väntar alla in och hjälper varandra, en deltagare har svårt att skriva och då hjälper en annan till. Hanna lyssnar av och låter alla vara med i diskussionerna under utbildningen.

 

Utbildning på arbetstid

Kurstillfället fortsätter med genomgång av samtyckeslagen och vikten av att lyssna på blåljuspersonal. Anna-Karin är en deltagare från Min Säkerhet och hon tycker utbildningen är intressant och har fått lära sig nya saker. ”Man får lära sig mycket man inte kunde tidigare som är viktigt att kunna, till exempel om samtyckeslagen och allemansrätten. Även vart man hamnar om man ringer 112.” Anna-Karin tycker det är jättebra att utbildningen är på dagtid, under arbetstid. ”Det är viktigt, man slipper ta sig någonstans på kvällstid. Mindre risk att bli utsatt för brott. Och så är det bra att prata med arbetskamraterna också,” säger Anna-Karin.

 

Utbildning under corona

Vi genomför fysiska träffar utifrån Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Vi informerar våra kursledare och deltagare i pågående och kommande kurser hur verksamheten fortlöper. Vi städar våra lokaler kontinuerligt, tillhandahåller tvål och handsprit samt uppmanar till att hålla avstånd. Vi uppmanar deltagare som känner sig sjuka med symptom som snuva, hosta eller feber att avstå från att fysiskt delta i vår verksamhet.

 

Anmäl intresse till Min Säkerhet

Via hemsidan kan man fylla i en intresseanmälan för att gå säkerhetsutbildningen Min Säkerhet. Deltagare kan själva anmäla sig eller kan man som kontaktperson anmäla en eller flera deltagare i samma kommun. Kontaktpersonen uppger då sina kontaktuppgifter och därefter återkommer vi med mer information.

sv.se/min-sakerhet