Tillbaka

Årsstämma 27 mars

”Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin, så inledde Göran Bäckstrand, ordförande för SV Jönköpings län stämman i tisdags kväll.”

Studieförbundet Vuxenskolan presenterade stolt den verksamhet som genomförs i alla kommuner runt om i vårt län. Vår verksamhet består av allt från hantverk, data, språk till arbete inom integration och hälsa. Yoga är populärt liksom dans i olika former. Kurser som leder till jägarexamen och motorsågskörkort är ett viktigt inslag i vår verksamhet.

Vi samarbetar med en rad organisationer och föreningar och tillsammans med dem skapar vi mötesplatser och lyfter viktiga frågor.

Vi har under året fyllt 50 år och detta har vi uppmärksammat genom olika aktiviteter i länet bl. a genom en fest tillsammans med våra samarbetsorganisationer.


Vid årsstämman delades Einar Haags stipendium ut till Gunilla Linghoff och Lennart Johanssons stipendium till Carina Bergström för sina mångåriga insatser som folkbildare. (Bild på Carina nedan)

Studieförbundet Vuxenskolan gör skillnad för människor i samhället och nu lägger vi ett verksamhetsår bakom oss för att ta nya tag 2018 säger avdelningschef Siv Fransson.

Årsstämman för SV Jönköpings län hölls 27 mars på Ljunga park i Sävsjö.

Härlig musikunderhållning på stämman framfördes av Sofi och Bill Strachal