Tillbaka

Årsstämman 26 mars

”Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin" så inledde Göran Bäckstrand, ordförande för SV Jönköpings län årsstämman på Gummifabriken i Värnamo 26 mars. 

Studieförbundet Vuxenskolan presenterade stolt den verksamhet som genomförts i alla kommuner runt om i vårt län under det gångna året.

Vid årsstämman delades Einar Haags stipendium ut till Anders Råsberg.

IMG_0028-2.jpg
Anders Råsberg är en engagerad och varm person, med ett stort hjärta och en skarp hjärna. Han brinner för frågor om lantbruk, djur, skog och natur, om mat och klimatfrågor och inte minst att sprida kunskap om Gränna och Ölmstads lokalhistoria. När man ber Anders om hjälp i olika sammanhang är det alltid positiva svar! Han ställer alltid upp! Han har under många år varit en entusiastisk ledare och föreläsare hos SV och har ständigt nya spännande idéer att komma med. Han är en lokalkändis som drar mycket folk till sina arrangemang. Man vet att hans kurser och föreläsningar är intressanta och bra! Genom sin kunskap medverkar han till SV:s utveckling men också till att det vi erbjuder håller hög kvalitet. Anders Råsberg är en fantastisk person som bidrar till en positiv sfär hos SV. En sann folkbildare!

Cirkelledare Marie och Ronnie Johansson från Hattsjöhult fick ta emot Lennart Johanssons stipendie.

IMG_0064.JPG
Ronnie och Marie Johansson har sedan lång tid varit cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan. Marie och Ronnie driver gården Hattsjöhult, utanför Grimstorp i Nässjö kommun. SV uppskattar deras engagemang, intresse och deras kunskap och kompetens inom de områden de är cirkelledare i. De tar sig an deltagare, möter människor med stor ödmjukhet vilket resulterar i nöjda deltagare. Kontakter som så ofta består under fler år framöver. De lever som de lär och driver sin gård ekologiskt. Bidrar på många sätt till en hållbar utveckling som är en del av SVs vision. Marie har under flera år varit ledare för studiecirkeln ”Ekologisk odling och marktäckning” Det är många deltagare som fått kunskap om detta.
Marie har även framgångsrikt hållit många föredrag och haft öppen visning i deras fantastiska trädgård inom ämnet för allmänhet och för många föreningar.
Ronnie har under många år varit ledare för studiecirklarna i motorsågs- och röjsågskörkort. Liksom Marie har även han varit delaktig i föredrag och öppen trädgård. Både Marie och Ronnie har ett stort hjärta och visar enorm medmänsklighet. De integrerar och ger människor med utländsk bakgrund möjlighet till praktik och arbete. Ronnie är även politiskt aktiv och även där visar han på stort samhällsengagemang och är med och bidrar till att ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

Studieförbundet Vuxenskolan gör skillnad för människor i samhället och nu lägger vi ett verksamhetsår bakom oss för att ta nya tag 2019 säger avdelningschef Siv Fransson.