Lättläst version saknas

INFO

STÄMMAN ÄR DEN 30 MARS, KL. 18

MOTIONER

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

 • varje medlem i avdelningen.
 • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen.
 • varje ombud vid avdelningsstämman.
 • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL
siv.fransson@sv.se

MÖTESHANDLINGAR

 • Dagordning
 • Årsbokslut och revisionsberättelse 2020
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsplan 2021
 • Verksamhetsberättele 2020 i bilder & film
 • Kommunala verksamhetsberättelser 2020
 • Statistik 2020
 • Stadgar antagna 2020-03-31

KLICKA HÄR FÖR ATT SE ALLA HANDLINGAR