INFO

STÄMMAN ÄR DEN 30 MARS, KL. 18

 • Plats: Nässjö Träcentrum 
 • Ombud från grund- och medlemsorganisationerna anmäls senast 11 mars till veronica.aberg@sv.se.
 • Motioner skickas in senast 30 dagar innan stämman. 
 • Länk till möteshandlingarna här! (Tillgängliga senast 16 mars).

MOTIONER

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

 • varje medlem i avdelningen.
 • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen.
 • varje ombud vid avdelningsstämman.
 • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL
siv.fransson@sv.se

MÖTESHANDLINGAR

 • Dagordning
 • Årsbokslut och revisionsberättelse 2021
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsplan 2021
 • Verksamhetsberättele 2021 i bilder & film
 • Kommunala verksamhetsberättelser 2021
 • Statistik 2021
 • Stadgar antagna 2020-03-31

KLICKA HÄR FÖR ATT SE ALLA HANDLINGAR