INFO

STÄMMAN ÄR DEN 27 MARS, KL. 18

 • Plats: Spira, Jönköping
 • Mer info om anmälan av ombud från grund- och medlemsorganisationerna kommer.
 • Motioner skickas in senast 30 dagar innan stämman. 
 • Länk till möteshandlingarna tillgängliga senast 13 mars.

MOTIONER

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

 • varje medlem i avdelningen.
 • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen.
 • varje ombud vid avdelningsstämman.
 • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL
gunilla.hjelm@sv.se

MÖTESHANDLINGAR

 • Dagordning
 • Årsbokslut och revisionsberättelse 2022
 • Valberedningens förslag
 • Verksamhetsplan 2022
 • Verksamhetsberättele 2022 i bilder & film
 • Kommunala verksamhetsberättelser 2022
 • Statistik 2022
 • Stadgar antagna 2020-03-31