Tillbaka

Cirkelledarporträtt Anette Forssander

Anette Forssander har jobbat som yogaledare i tio år för Studieförbundet Vuxenskolan (SV)  Jönköpings län.

Yoga ger en stunds avkoppling från vårt uppkopplade samhälle och man kan andas ut, säger Anette

Det finns flera olika varianter av yoga. Anette leder i huvudsak cirklar i Hatha Yoga men även senioryoga, medicinsk yoga och Yin Yoga. Hon har gått  handledarutbildning i medicinsk yoga och är utbildad meditationspedagog.

Anette Forsander (4).jpg

Hur blev du intresserad av att leda cirklar i yoga?

Redan för 20 år sen började jag intressera mig för det avspända tillståndet. Jag gick en internutbildning i Quigong 1999 hos Studieförbundet Vuxenskolan  i Jönköping. Allt eftersom växte mitt intresse för yoga fram och jag gick flera kurser. Sedan gick jag en tvåårig utbildning i Göteborg och blev diplomerad yogalärare 2008.

Vad ger dig inspiration till dina cirklar?

Det finns mycket yoga på nätet som inspirerar. Då och då går jag även på kurser.

Yoga Anette F Jönköpings län.jpg

Vad tror du att din yogakurs ger cirkeldeltagarna?

Jag tror att den ger en stunds lugn. Man får möjlighet att sträcka ut sin stela kropp. Det är kravlöst. Man kan vara sig själv. Deltagarna har berättat att de tycker att det känns skönt.

I dagens samhälle har många människor en hög arbetsbelastning. Man är ständigt uppkopplad. Det är ett brus. Här ges möjlighet att lugna ner sig och vara stilla. Yogan skapar ett utrymme fri från uppkoppling hela tiden. Idag har vi många krav och deadlines. Det blir en stunds avkoppling där man kan vara i nuet och andas ut,  säger Anette.

Vad ger det dig att leda yogacirklar?

Det ger mig tillfredställelse. Jag ser att deltagarna lämnar yogan avslappnade och glada.

 Jag växlar mellan lugn och styrka, beroende på deltagarnas önskan. De får berätta om varför de är där och vad de vill ha ut av yogan.

Yogacirklarna är en pedagogisk process. Vi har olika temat som till exempel axlar och nacke. Det är stort fokus på avspänning och andning. Man lär sig även om sig själv och vad man vill lämna bakom sig genom att utöva yoga.   

Är du ledare inom några andra ämnen och kurser på Studieförbundet Vuxenskolan?

Genom åren som jag arbetat på SV har jag haft möjlighet att vara ledare i olika ämnen. Utöver alla yogacirklar har jag en cirkel i Hälsospåret för anhöriga och en meditationscirkel. Jag arbetar även en del i projekten Min säkerhet och Shared Reading. För mig är möjligheten till att få prova sina idéer och variera sina arbetsuppgifter en av anledningarna till att jag trivs på SV. 

Berätta lite mer om projektet Min säkerhet och Shared Reading.

Projektet Min Säkerhet är ett arvsfondsprojekt där vi utbildar personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller NPF i att själva vara mer delaktiga i och ta ett större ansvar för sin egen och andras säkerhet och trygghet. Projektet innefattar det mesta från säkerhet hemma och på jobbet till HLR och hur man ska agera om det börjar brinna.

Min roll I projektet Min Säkerhet har varit att utifrån fastställda teman utveckla en utgångspunkt för ett utbildningsmaterial och en säkerhetsapp. Nu är projektet i den fasen att tillsammans med projektledare, cirkelledare och deltagarna i våra grupper utveckla materialet till en färdig form som kommer att bli konceptet Min Säkerhet.
Vår idé är att sprida konceptet ut i hela landet så att personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF kan gå utbildningen Min Säkerhet.

Jag har fått en utbildning i att vara läsledare i Shared Reading och provat på att vara läsledare utifrån Shared Reading metoden samt utbildat nya läsledare.
 
Det känns stort, givande och kul att efter många år som ledare få en möjlighet att utveckla kursmaterial och utbilda nya ledare.

Vad är det bästa med att vara ledare på Studieförbundet Vuxenskolan?

När jag utbildar ledare som är Nya i SV blir jag påmind om SV:s värdegrund och förhållningssätt till demokrati och människor med alla variationer som det innebär.
Då blir jag stolt och glad över att få arbeta inom en organisation som tror på människors förmåga till utveckling, förändring och ansvar över sitt eget liv. Det kan vara så att det är någonting som är mer aktuellt nu än någonsin. Det bästa med att vara cirkelledare är mötet med människorna och att få jobba med det som från början varit ett intresse.  Jag är lyckligt lottad som har en bra chef som tror på mina idéer och som gett mig utrymme till att prova om de håller.

Delar av texten är författad av Maria Ortler till artikel i tidningen Impuls VT19.

Anette Forsander (2).JPG

Anette Forsander (1).JPG

Anette F 2.jpeg