Tillbaka

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger och som kontinuerligt uppdateras på deras hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Den folkbildningsverksamhet som kan ske på distans försöker vi genomföra digitalt. Fysiska träffar genomför vi endast efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Vi informerar våra ledare och deltagare i pågående och kommande verksamhet/kursstarter hur resp. verksamhet fortlöper.

Vi uppmanar dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att avstå från att fysiskt delta i vår verksamhet.

Om du som deltagare själv väljer att avstå från att delta i en aktivitet, utan att SV ställt in den, så gäller i dagsläget våra ordinarie avbokningsregler som du hittar här: https://www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor/

Ledare och deltagare i kamratcirklar väljer själva om man avstår från att träffas eller enas om att skjuta fram cirkelträffarna några veckor.

Har du allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Frågor och svar om coronaviruset, riskområden och spridning finns på www.folkhalsomyndigheten.se

Information in English about covid-19
FAQ about covid-19

Så undviker du smittspridning (information från Folkhälsomyndigheten)