Tillbaka

Många ville lära mer om existentiell hälsa

Bilden, fr v: Christina Heldemark, SV Jönköpings län, Anne Wilderoth, Eva Timén och Veronica Ottosson, Region Jönköpings län, samt en av dagens föreläsare Agneta Lagercrantz.

 

– Självacceptans är den avgjort bästa vägen till att må bra – samtidigt är det något vi tränar på allra minst. Vi har ofta en sträng, inre kritiker som talar om för oss att vi måste bli bättre.

Detta sa Agneta Lagercrantz i föredraget "Sluta hacka på dig själv" under utbildningsdagen om existentiell hälsa, arrangerad av SV och Region Jönköpings län. 170 personer hade tagit sig till aulan på Ryhov.

 Självanklagelser skapar en inre stress och har samband med psykisk ohälsa. Människor som har förmåga att stötta sig själva i motgång behöver inte jaga efter självkänsla, den kommer på köpet, fortsatte Lagercrantz.

Agneta är journalist och författare till boken "Självmedkänsla – hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen med dig själv och andra" samt den nylogen utkomna "70 skäl till självmedkänsla – om att vara varm, vänlig och vilja sig själv väl".

Under eftermiddagen talade Britta Sjöström, journalist, författare och föreläsare om hjärnan.

Det är genialt att veta något om sin hjärna, dessutom roligt, användbart och spännande. Och livet kan bli lite lättare och begripligare. Hjärnan är trots allt den viktigaste delen av kroppen. Utan den – inget.

Eva Fredman och Malou Olersbacke avslutade dagen med att berätta om en intervention med existentiella samtal på skoltid, en intervention som har följts av forskare.

Frågand de ställt är: Ökar den upplevda hälsan och välbefinnandet om man pratar om existentiella frågor med sina jämnåriga skolkamrater?