Tillbaka

Nya cirklar för nyanlända


Föräldrars delaktighet

Hur kan jag hjälpa mitt barn i skolan?
Hur fungerar det svenska skolsystemet? Vad förväntar sig skolan av mig och mitt barn? Vad kan jag förvänta mig av lärarna? Hur kan jag hjälpa mitt barn att planera sitt skolarbete även om jag inte talar språket? 

Som nyanländ och förälder kan det finnas många frågor som handlar om skolan. Just nu genomför vi studiecirklar i detta ämne över länet. Träffarna bygger mycket på samtal och diskussion. 

Kontakt:
Carin Lätth 036-209 64 39, carin.latth@sv.se
Sara Dahl 0380-57 56 05, sara.dahl@sv.se
Lovisa Jansson 0380-57 56 07, lovisa.jansson@sv.se
Theresa Eriksson 0370-34 10 90, theresa.eriksson@sv.se