Tillbaka

- Vi vill att högläsning ska komma fler till del!

- Vårt mål är att alla äldreboenden i våra fem kommuner ska kunna erbjudas högläsning, säger Madeleine Svärd, som är verksamhetsutvecklare för hela Höglandet inom det sociala området och övergripande ansvarig för de frivilliga högläsarna.

Herman Swahn är verksamhetsutvecklare i Vetlanda och har tät kontakt med "sina" högläsare.
- Det är självklart för mig att vårda kontakterna med dem, säger Herman.

I början av året skrev Herman ett brev till alla högläsare i kommunen och berättade om vad som är på gång.
- Det är viktigt att de känner sig viktiga. Och att skicka ett brev kändes trevligare än ett mejl.
Brevet blev så väl mottaget att det ledde till en artikel i tidskriften Läsombudet!

- Vi vill ju att detta fantastiska som högläsning är, ska komma fler till del, säger Madeleine Svärd.

Läs hela artikeln i Läsombudet här!