Tillbaka

Högkänslighet lockade 30-tal att lyssna

Ett 30-tal personer lyssnade på Tina P Jönsson när hon under Hälsoveckan i Jönköping pratade om högkänslighet (HSP).

– Högkänslighet är ingen diagnos, det är ett karaktärsdrag, berättade Tina Jönsson.

– Många förstår  inte varför de blir så trötta när de är bland folk. Men ju mer kunskap ni skaffar er om känsligheten ni har, desto bättre blir det för er, inledde Tina, som själv är högkänslig.

Nästan var femte person högkänslig
15-20 procent av  befolkningen är högkänslig, både kvinnor och män.

– Men det är ännu svårare för män, eftersom samhället inte premierar känslighet.

Högkänsliga är överrepresenterade inom vård- och läraryrken samt inom kreativa yrken och bland egenföretagare.

Tina Jönsson gick under kvällen igenom vad som utmärker högkänsliga personer, vilka fallgropar man kan hamna i och vad man kan göra för att undvika dem.

– Jag vet av egen erfarenhet hur karaktärsdraget kan påverka oss både positivt och negativt. Jag brinner verkligen för högkänslighetens fina karaktärsdrag. Vi har en gåva och vi bör uppskatta den gåvan mer.