Tillbaka

Invigning av nya lokaler hos Studieförbundet Vuxenskolan och Sävsjöbygdens Konstförening!

Söndagen den 3 december invigdes lokalerna av förvaltningschef Ola Bengtsson. Ola talade om vikten av folkbildningen och att den ska komma till nytta för alla. Han betonade särskilt vikten av att erbjuda verksamhet för barn och ungdomar. Det var en av anledningarna som Konstföreningen har fått stöd till att bedriva verksamhet i kommunen. Lise-Lotte Wikström, ordförande i Sävsjöbygdens konstförening hälsade alla välkomna och berättade om historiken kring varför samarbetet har inletts och det planeringsarbete som ligger bakom att få så fina lokaler. Göran Bäckstrand, ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan hälsade även välkommen. Han berättade om vikten att finnas lokalt, det är ett av de prioriterade verksamhetsmål Studieförbundet Vuxenskolan har: Vi ska vara en drivande kraft att möte behovet av bildningsaktiviteter och ledarskap för den lokala utvecklingen. Han utryckte sin glädje att åter vara på plats i Sävsjö där Studieförbundet Vuxenskolan har en lång tradition att verka i. 

Invigning av nya lokaler SV Sävsjö
Göran Bäckstrand, Ola Bengtsson, Lise-Lotte Wikström & Birgitta Andersson.

Birgitta Andersson, områdeschef berättade för tidningen om de prioriterade områden som vi arbetar med, den utåtriktade verksamheten med studieprogram, verksamhet tillsammans med grund-medlems och samverkande organisationer, verksamhet inom integration och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

Invigningen var välbesökt, ett 90 tal personer var där och de bjöds på glögg och pepparkakor. Det rätta svaret ”att gissa antalet stjärngossar” var 23 st. Vinnare blev Anne Lindahl.

Kontoret i Sävsjö kommer att ha öppet tre dagar i veckan, tis, tors och fredagar 9:00-13:00.

Invigning av nya lokaler SV Sävsjö
Lise-Lotte Wikström, ordförande i Sävsjöbygdens konstförening håller tal.

Invigning av nya lokaler SV Sävsjö
Gösta Persson underhöll med sång och musik.

Klicka här för att se film på när förvaltningschef Ola Bengtsson klipper banden.