Tillbaka

Läsledare i Shared Reading redo för läsgrupper

Nu kan Shared Reading spridas i hela Jönköpings län efter att läsledare utbildats i Studieförbundets Vuxenskolans regi. Shared Reading har fått ge namn åt ett treårigt projekt som startades våren 2018 med medel från Allmänna Arvsfonden och det är en metod för högläsning och samtal i grupp. Metoden är utvecklad och utvärderad i England. Vår målgrupp för projektet är personer med, eller i farozonen för att utveckla, psykisk ohälsa.

Med metoden vill vi att vana som ovana läsare ska få möjlighet att tillsammans med andra upptäcka och få en positiv kontakt med läsning och litteratur.

Att påbörja en berättelse tillsammans är som att påbörja en resa till dess att vi är framme. Det tar dig utanför ditt eget liv men det kan också påverka det. Du kommer att få ta del av hur karaktärerna i berättelsen hanterar sin värld och kanske kommer du att lära dig något utifrån det.
Deltagare i Shared Reading

Shared Reading ger också en möjlighet till en paus från vardagen för att tillsammans med andra få samlas kring något annat en stund. De regelbundna träffarna skapar en känsla av samhörighet och gör det möjligt för deltagarna att dela tankar, känslor och erfarenheter för nya perspektiv. I CRILS studier, Centrum för läsforskning vid University of Liverpool, har man sett att Shared Reading har förbättrat mående såväl psykiskt som fysiskt och ökat deltagarnas självkänsla och självförtroende.

Jag har äntligen kommit i kontakt med mitt språk. Jag kan koncentrera mig och få ner orden på papper.
Deltagare i Shared Reading

Under första projektåret har vi som arbetar i projektet Shared Reading bl a arbetat med utbildningsmaterialet till våra blivande läsledare. Vi har översatt handboken Shared Reading – Handbok för läsledare och framställt materialet Shared Reading – Textsamling för läsledare, vilken innehåller texter och dikter som ska finnas som stöd för våra läsledare.

I slutet av februari utbildades tio stycken läsledare. Det var ett glatt gäng som tog sig an uppgiften och som idag ser fram emot att starta egna läsgrupper. Våra läsledare finns i Aneby, Eksjö, Huskvarna, Jönköping, Gränna, Värnamo, Skillingaryd och Vrigstad med en planering att finnas på fler orter inom kort, då en ny läsledarutbildning genomförs från fredag den 29/3 till söndag den 31/3.

Jag tycker att läsledarutbildningen i Shared Reading har varit både givande, intressant, lärorik och utmanande, och jag har fått lära känna mig själv på ett nytt sätt. Jag har även fått möjlighet att träffa ett gäng härliga människor som jag inte hade träffat annars, säger Anna-Lena Dunder, nyutbildad läsledare.

Under de kommande två åren har vi en önskan att Shared Reading ska bli känt och användas på träffpunkter, inom primärvården, på psykiatriska kliniker, inom kriminalvården och på bibliotek.

Ni hittar vad som är på gång i projektet samt filmen om Shared Reading på vår hemsida: www.sv.se/sharedreading 

Kontaktuppgifter:

AnnaMalin Kax, projektledare
annamalin.kax@sv.se | 0720-70 50 45

Katarina Lundgren, assisterande projektledare och litterär samordnare
katarina.lundgren@sv.se | 0720-70 67 98