Tillbaka

Min Säkerhet i SKL:s webbsändning

Projektet Min Säkerhet medverkar i SKL:s webbsända nyhetssändning som gäller äldre och funktionsnedsättningsfrågor. (49 min in i sändningen).

Se webbsändningen på SKL:s hemsida.