Tillbaka

Möjligheter

Attraktiva aktiviteter i din lokalavdelning

Välkommen till inspirationsträffar där du får byta erfarenheter med andra LRF-lokalavdelningar.

Målet med kvällen är att ni ska komma hem med idéer, nätverk och verktyg för hur ni kan skapa attraktiva aktiviteter samt hur ni kan genomföra dem på ett smidigt sätt.

Träffarna anordnas i:

Jönköping 16/1, Husqvarnavägen 40

Värnamo 17/1, Storgatan 55

Nässjö 25/1 Bäckgatan 4b

 

Program:
18:30 - Fika och drop-in
19:00-21:00 - Erfarenhetsutbyte och workshop

Vi välkomnar fem representanter från er lokalavdelning och hoppas att få träffa så många av er som möjligt!

Anmälan & frågor:
Er lokala kontaktperson på SV eller till Lisa Hartelius, tfn 036-290 64 37, mail: lisa.hartelius@sv.se

Uppge i anmälan hur många som kommer, vilket datum ni önskar delta samt ev. specialkost. Anmälan innan den 15 januari. 

Varmt välkomen!