Tillbaka

SV Jönköpings län presenterar tre nya projekt

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län har under vårterminen 2018 fått tre nya projekt beviljade. Shared Reading, Kulturarva och Min säkerthet. Läs mer om de tre projekten nedan.


 

Shared Reading

Shared reading

Shared Reading kan beskrivas som en metod för högläsning och samtal i grupp utifrån litterära texter. Metoden är utarbetad av den engelska litteraturforskaren Jane Davis, grundare av The Reader Organisation i Liverpool, och har vuxit fram genom arbete med läsgrupper under mer än 20 års tid. Idag har man cirka 360 aktiva grupper.

Syftet med projektet är att Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län (SV) i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) vill ta metoden till Sverige och implementera den utifrån svenska förhållanden. Projektet är en utveckling av det läsfrämjande arbete som man tillsammans har bedrivit sedan 1995 i form av utbildning och fortbildning för läsombud inom funktionshinder- och äldreomsorg, samt av volontärer i projekt Läskraft! - högläsning för personer med demens. Shared Reading blir ett nydanande och läsfrämjande arbete riktat till personer med olika grad av psykisk ohälsa.

I nära samarbete med Region Jönköpings läns folkhälsosektion, Regionalbibliotek och Kommunal utveckling sprids och prövas metoden i olika sammanhang såsom träffpunkter, primärvård, psykiatrisk klinik och allmänna platser, t.ex. bibliotek. Projektets upplägg och genomförande sker i ett välgrundat samarbete med Schizofreniförbundet och föreningen Hjärnkoll.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och pågår under tre år med start 1 mars 2018.

Läs mer här om projektet Shared Reading.


 

Kulturarva

 

Kulturarva är ett projekt som finansieras av Arvsfonden och handlar om att ungdomar, 13 - 25 år, ska få utforska, utmana och utveckla sina kulturarv med slöjd och hantverk samt sin egen historia som utgångspunkt. Bakom projektet står projektledarna Elin Ljungqvist, historiker, och Maria Eklind, kulturvårdare. Projektidén har vuxit fram successivt under de senaste åren genom deras arbete med ungdomar i olika sammanhang.

Både Maria och Elin har i tidigare arbete sett hur slöjd, hantverk och historia tillsammans har skapat mening för människor. De har också sett hur viktigt det är att kunna identifiera sig med sin omgivning för att känna att man får lov att ta plats. En nyckel till det tror de är att visa på alla likheter som finns mellan olika människor och kulturer.

När Maria kom hem från en föreläsning med Qaisar Mahmood från Riksantikvarieämbetet förra året föll de sista bitarna på plats.

Riksantikvarieämbetets vision för 2030 lyder:

"Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige".

Med projektet hoppas de att få fram en metod för hur man kan kulturarva med ungdomar och sedan kan spridas som ett gott exempel och som ett verktyg som andra känner att de vill använda i sina verksamheter. 


 

Min säkerhet

Min säkerhet är ett 3 årigt Allmänna arvsfondsprojekt. Projektperioden är 1 juni 2018 till 31 maj 2021. Säkerhetsutbildningarna kommer att genomföras med en geografisk spridning enligt nedan:

 • År 1 Höglandet
 • År 2 Jönköpings län
 • År 3 Avdelning Göteborg och Blekinge

Projektet Min säkerhet riktar sig till personer med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 20-65 år.

Min säkerhet kommer ta upp följande områden:

 1. Säkerhet hemma och på jobbet
 2. Säkerhet i stadsmiljö och trafik
 3. Säkerhet vid skogar och sjöar
 4. Personlig säkerhet – så undviker jag att bli lurad
 5. Säkerhet på internet
 6. Terrordåd, naturkatastrofer och andra krissituationer
 7. Brandsäkerhet 1 – Rädda, varna, larma, släck om du kan
 8. Brandsäkerhet 2 – Rädda, varna, larma, släck om du kan
 9. Omhändertagande av akut sjuk person: teori och praktiska övningar, HLR
 10. Omhändertagande av skadad person: teori och praktiska övningar, L-ABCDE

Artikel i Smålandstidningen 27/2 2018, länk.
Min Säkerhet

 

Läs mer här om projektet Min Säkerhet.

Arvsfonden

Alla 3 projekten finansieras av Allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. 

Arvsfondens pengar har gjort och gör stor skillnad.

Varje år får runt 400 projekt över hela landet stöd ur fonden.  År 2017 delades 597 miljoner kronor ut. I genomsnitt är det var femte ansökan som svarar upp mot våra kriterier och får pengar för sitt projekt.

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till  2 100 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Läs mer om Arvsfonden