Tillbaka

Odlad mångfald - föreläsningsserie i Gränna

Vid tre tillfällen i slutet av april och början av maj arrangerar SV tillsammans med Grenna Museum och Röttle natur och kultur tre föreläsningar om odlad mångfald.

2017-04-19, kl 18-20:

Humle - det gröna guldet

Historien om odling av humle och hur humlesorter som hittats i Sverige bevaras och kan användas.

FÖRELÄSARE: Else-Marie Strese, Fil dr i biologi och sedan 1991 intendent vid Nordiska museets avdelning Julita.

Läs mer och anmäl dig.


 

2017-05-03, kl 18-20:

Köksväxter i 1800-talets frökataloger

Hur såg frökatalogerna ut? Vilka sorter fanns och finns idag? Varifrån kom utsädet och vilka odlade?

FÖRELÄSARE: Agneta Börjesson, Biolog, Röttle natur och kultur

Läs mer och anmäl dig här


 

2017-05-10, kl 18-20:

Perenner och lökväxter från förr är tillbaka


Linnea Oskarsson och Karin Persson från SLU Alnarp berättar om inventeringen av äldre sorter av perenner, lökväxter och krukväxter och historier förknippade med sorterna. De berättar hur sorterna bevaras och marknadsförs under varumärket Grönt kulturarv.

Läs mer och anmäl dig här


 

Plats samtliga föreläsningar: PolarQuestsalen, Grenna Museum. Ingång från torget, via innergård (bredvid Thaigrillen).

Föranmälan gäller. Begränsat antal platser.


Mellan 14 april och 4 maj pågår en utställning på Grenna Museum; Vårt Levande kulturarv - Bevara och odla, som handlar om sorter vi odlade förr och deras historia.