Tillbaka

Se filmerna Min nya värld!

Tillsammans med Värnamo kommun har SV Jönköpings län tagit fram serien "Min nya värld". Det är tio korta filmer som visar en kvotflyktings erfarenheter som nyanländ i Sverige.

Syftet är att ge nyanlända medmänniskor möjlighet att förstå situationer som kan uppstå i till exempel tvättstugan, i köket, vid avfallssorteringen, på järnvägsstationen och i mötet med olika myndigheter.

Innehållet är framtaget i samtal med flyktingar som bott några år i Sverige. Ahmad Alhallaq, Hamed Bakhtiari och Karem Tayeh har filmat och producerat.

Filmerna finns på engelska, persiska och arabiska här.

(Du länkas vidare till Värnamo kommuns hemsida.)