Tillbaka

– Genom metallen lär jag känna världen

 Gustav Thane är kursledare i smide och har många års erfa­renhet av hantverket. Han berättar att han fått jobba hårt för att komma dit han är idag.

– Jag har sysslat med textil, trä, musik och pysslat. Men jag insåg att ju högre densitet saker har desto mer spännande är de.
Sedan Gustav Thane hittade metallen har han hållit sig till den.

– Och så tycker jag om att elda – och det får jag ju utlopp för som smed.

Varför gå en kurs i smide?
– Genom att pröva att forma ett material, lär du dig att förstå världen utifrån dess fysiska förutsättningar. Med hjälp av elden kan du knåda det till synes hårda järnet.

– Dessutom mår vi nutidsmänniskor bra av att fokusera på en sak i taget. Och att lära sig att tänka i ett material.

Gustav Thane har själv upplevt hur till exempel dataspel inte leder till någonting.

– Det är roligt men tomt. Så istället för att sitta still inomhus kan du gå en kurs i en smedja och utsät­ta dig för den kreativa energi som uppstår när man möter andra människor.

I kontakt med historien
Kurserna i smide är förlagda till smedjan på Ryfors bruk utanför Mullsjö. En historisk plats för ett anrikt hantverk.

Gustav berättar att i folktron ansågs smederna besitta magiska krafter.
– Smide är ingen dans på rosor, men det sätter oss i kontakt med historia, vårt ursprung. Smide för mig handlar inte om vad jag gör, utan hur jag gör det.