Tillbaka

Konferens om existentiell hälsa 3 juni

Inbjudan

Livsmod och livsglädje – Samtalsgrupp Senior Erfarenheter från projektet

”Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer”

Konferens om existentiell hälsa

Den 3 juni klockan 13.00 – 16.30, Qulturum Jönköping

Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig och måste flytta till ett äldreboende?

Konferensen är för Dig som är Senior och för er som möter Seniorer inom ideella organisationer, kommuner och region Jönköpings län.

Tillsammans för psykisk hälsa Senior är ett Arvsfondsprojekt som genomförs i Västmanland. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Region Jönköpings län har fått möjligheten till ett sex månaders sidoprojekt för att pröva metoden. Syftet är att stärka Seniorers existentiella och psykiska hälsa och att minska ensamhet och isolering. Samtalsgrupp Senior omfattar fem träffar och 12 studietimmar där man använder de hälsofrämjande samtalskorten Livsmod, Livsglädje, Livsmening - När livet utmanar och följer en tydlig metodhandledning.

Program

13.00 Välkommen! Inledning och bakgrund till konferensen. SV och Region Jönköpings län

13.30 Forskning kring existentiell hälsa och hur vi kan bli mer inspirerade i vardagslivet. Samtalskort som verktyg för existentiella samtal. Lena Bergquist, projektledare, Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa Senior, SV Västmanland.

14.30 Fika

15.00 Intervju med samtalsledare - hur är det att vara ledare; erfarenheter och tankar från samtalsgrupper i fyra kommuner.

16.00 Reflektioner och summering av eftermiddagen

16.30 Avslut

Konferensen är kostnadsfri, vi bjuder på fika i pausen.

Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län:

https://www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan/kurser/konferens-existentielll-halsa-69072/

eller via telefon till Christina Heldemark på 070-431 390 03 eller Lovisa Jansson på 070-431 39 08

Anmäld som uteblir faktureras 100 kr. Observera att kallelse inte skickas ut.

Välkommen!

Eva Timén och Birgitta Ekeberg, Folkhälsosektionen Region Jönköpings län
Christina Heldemark och Lovisa Jansson, Studieförbundet Vuxenskolan