Tillbaka

Vi har ett stort ansvar att nå personer i alla delar av samhället

Ordförande Gunilla Hjelm och Avdelningschef Siv Fransson, Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län, berättar om hur verksamheten hanterat det senaste årets utmaningar.

- En stor del av vår verksamhet har digitaliserats, studiecirklar har tagit plats i digitala rum och mindre fysiska träffar utomhus har gått att genomföra. Det är viktigt för oss att fortsätta att driva verksamhet som möjliggör möten, inte minst i en tid där många levt väldigt isolerade. Vi har även stärkt vårt arbete med att säkra rapportering för att undvika felaktigheter, säger Gunilla Hjelm och Siv Fransson.

Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma, som under helgen samlade 300 folkbildare från hela landet, gjorde ett gemensamt uttalande och lyfte bland annat att uppdraget vi har är lika viktigt idag som det var för över 100 år sedan när Studieförbundet Vuxenskolan bildades:

  • Det vilar ett tungt ansvar på SV att fortsatt sträva efter att nå fler människor i vårt län, i alla delar av samhället och i alla delar av livet, för att kunna erbjuda fri och frivillig bildning för en fortsatt hållbar samhällsutveckling till alla överallt.
  • I studiecirkeln skapas det demokratiska och brett bildande samtalet mellan deltagare och cirkelledare. Det är oerhört viktigt i den tid vi nu lever med polarisering och ett VADÅ klimat i debatten.
  • Vår verksamhet kan inte förminskas till enskilda ämnen, det arbete vi bedriver som studieförbund bidrar i sin helhet till att stärka demokratin, individens rättigheter och lokal utveckling.

Läs hela uttalandet här.

Gunilla Hjelm.jpg
Gunilla Hjelm, Ordförande 

Siv Fransson 2300x300.jpg
Siv Fransson,  Avdelningschef