Tillbaka

Många ville lära självmedkänsla i praktiken

– Hälsa handlar om mer än att inte vara sjuk eller skadad. Det handlar också om hur du uppfattar att du mår.

SV arrangerade tillsammans med folkhälsosektionen i Region Jönköpings län en workshop för alla som är intresserade av existentiell hälsa.

– Hur du uppfattar att du mår påverkas i hög grad av ditt förhållningssätt – din grundinställning till livet. Denna inställning avgör hur  du tänker, känner och agerar i livet, sa Lena Bergquist, Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås, som inledde dagen.

Samtalskort
Lena är samtalsterapeut, teolog och pedagog. Hon gav en introduktion i begreppet existentiell hälsa och det pedagogiska verktyget ”Samtalskort – livsmod, livsglädje och livsmening” som SV producerat.

Många av deltagarna arbetar inom vården. Gemensamt har de en vilja att inspireras och vidareutvecklas praktiskt kring existentiella frågor.

Existentiella samtal på skoltid
Under dagen fick de möjlighet att delta i flera mindre gruppseminarier, bland annat kring existentiella samtal på skoltid och självhjälpsgrupper.

En av seminarieledarna var sjukhusprästen Thomas Sjöberg som pratade om en pilotstudie gjord på en allmänpsykiatrisk avdelning i Jönköping, där de använt samtalskorten "Livsmod, livsglädje och livsmening".

Till sidan med höstens program för Människa i fokus