Tillbaka

Besök från Luleå under tematräff 5, Personlig säkerhet – Så undviker jag att bli lurad

Vi besöker ett kurstillfälle i Luleå och SV Norrbotten den här veckan. Det är ett härligt gäng på Flygfisken. Det är tematräff 5 på schemat som handlar om personlig säkerhet – så undviker jag att bli lurad.

Ett av syftena med tematräff 5 är att ge deltagarna kunskap och förståelse om hur man har ett sunt förhållningssätt till alkohol.

Man har rätt att säga nej,” säger en deltagare när de diskuterar om någon frågar om man vill ha alkohol. Hanna som är kursledare betonar att man väljer själv om man dricker alkohol bara man tänker på sin säkerhet.

 

Man måste stå på sig!

Under tematräff 5, personlig säkerhet tar vi även upp vad samtyckeslagen innebär. Samtycke är JA och man har rätt att ångra sig under tiden man umgås med någon. En tjej i gruppen berättar om en händelse hon var med om.

En kille frågade mig om han fick ta på mig och då sa jag nej. Då svarade han att man måste bjuda på sig själv. Jag gillade inte vad han sa. Man måste stå på sig.

Samtycke kan vara jobbigt att prata om, speciellt om man har varit med om något man tycker är fel eller obehagligt. Om någon deltagare har varit med om något de vill prata mer om kan kursledaren hänvisa deltagaren vidare till rätt person. Min Säkerhet tar fram studiematerialet i samarbete med bland andra Brottsofferjouren och Kvinnojouren som är två exempel på organisationer man kan vända sig till.

 

Lyssna på Blåljuspersonal

Ett annat syfte med tematräff 5, personlig säkerhet är att förmedla hur man planerar och genomför en resa. Deltagarna ska bli mer delaktiga i att planera och genomföra sina egna resor. Syftet är även att deltagarna ska förstå vikten av att lyssna på Blåljuspersonal. Något kursledaren Hanna pratar med deltagarna om. Hon pratar även om att man måste släppa fram personal om en olycka har hänt.  En deltagare kommenterar folk som stannar och filmar eller fotar olyckor.

En del står och filmar en olycka, pinsamt för både personalen och den som är med om olyckan. Det är inte bra att filma eller ta kort,” säger deltagaren.

 

SV Norrbotten

Under vår vistelse i Luleå passade vi även på att träffa Cathrin som är avdelningschef och Per som är verksamhetsutvecklare i SV Norrbotten. Vi pratade om efterfrågan som har blivit på utbildningen Min Säkerhet och hur framtiden ser ut. Vi är glada för vistelsen och ser fram emot ett fortsatt nära samarbete mellan våra SV avdelningarna.

Camilla, projektledare i Min Säkerhet, Per, verksamhetsutvecklare SV Norrbotten, Cathrin, avdelningschef SV Norrbotten och Madeleine projektledare i Min Säkerhet.