Tillbaka

Carola - Kursledare i Min Säkerhet

Vi har gjort en djupdykning och ställt frågor till ett par kursledare i Min Säkerhet. Kursledarna är oerhört viktiga för utbildningen. De är våra ambassadörer. De träffar och har kontakten med deltagarna. Det är våra kursledare som har möjlighet att anpassa materialet efter deltagarnas behov. Det är kursledarna som lyssnar på deltagarna, deras funderingar och erfarenheter kring säkerhet och gör utbildningen så framgångsrik som den har blivit.

 

Först ut har vi Carola!

Carola är kursledare i SV Skaraborg där Min Säkerhet har pågått i fyra kommuner, Skara, Skövde, Vara och Mariestad.

Varför har du valt att arbeta med Min Säkerhet?

Jag har valt att arbeta med Min Säkerhet för att jag känner att detta är så viktiga ämnen att diskutera med alla och definitivt med denna annars ganska bortglömda grupp människor.

Jag tycker att det är jätteroligt att arbeta just med personer med olika funktionsvariationer då jag tycker att de ger så mycket tillbaka.

 

Vad har det gett dig att arbeta med Min Säkerhet såhär långt in i utbildningen?

Det har gett mig enormt mycket att få chansen att träffa, samtala med och ha det både ledsamt och glatt tillsammans med fantastiska människor. De ger mig sådan glädje och viljan att fortsätta kämpa för och lyssna på denna bortglömda grupp i samhället.

 

Finns det några utmaningar för dig som kursledare för Min Säkerhet?

Ibland kommer de in på helt andra ämnen och det kan bli lite för pratsamt emellanåt. Jag måste ibland gå en balansgång, å ena sidan har alla rätt att få veta vad som händer i världen men å andra sidan kan det skrämma/stressa upp vissa i gruppen. Det har också blivit känslosamt vid flera tillfällen då det finns deltagare som råkat ut för tråkigheter av olika slag.

 

Hur tycker du deltagarna tar till sig utbildningen?

Jag tycker att de har varit väldigt intresserade och har deltagit mycket genom att diskutera alla ämnen både med mig och sinsemellan. De har väldigt mycket att tillföra och det är så intressant när de ger sin syn på saker och ting.

 

Märker du att deltagarna lär sig något nytt, tycker du att utbildningen gör skillnad?

Jag tycker absolut att de lär sig nya saker, de berättar t. ex. för mig vad de förändrat hemma eller vilka nya vanor de fått. De pratar med personal som i sin tur berättar för mig att de snappar upp saker och ting.

 

Har deltagarna uttryckt någon oro eller att de känner sig otrygga i samhället?

Jag tycker inte direkt att de uttryckt oro och att de känner sig otrygga. Däremot uttrycker de att de känner sig osedda, att de känner att de inte räknas och att de känner sig utanför av samhället.

 

Berättar deltagarna om egna händelser kopplade till veckans säkerhetstema, tex om de är ute i skogen eller om de är ute och reser, hur deras brandsäkerhet ser ut? Har du något exempel att ge?

De berättar mycket om egna upplevelser, ibland blir de t.o.m. väldigt privata.

En person har berättat att hen inte vågar resa själv och att hen heller inte får hjälp att resa och då känner sig väldigt ledsen och utanför i samhället.

Jag har hört berättelser om hur de druckit för mycket och blivit utsatta för tråkigheter i och med detta.

Att man inte vet hur eller vart man ska mötas upp vid brand, att man inte haft brandövningar eller fått information.

Ekonomi är ett laddat ämne, att man inte kan eller får handla som man vill på grund av dålig ekonomi eller god man/förvaltare.

 

Utbildningen är 11 veckor lång, känner du någon skillnad från första kurstillfället i gruppen?

Först gången var lite trevande men sen blev alla snabbt varma i kläderna, både gentemot mig som ledare och sina kurskamrater. Man visar stor respekt mot varandra och kan både trösta när någon blir ledsen eller säga stopp om någon berättar för mycket eller säger något olämpligt.

Jag känner att kursdeltagarna fick stort förtroende för mig när jag efter ett par gånger berättade att jag själv har en son med funktionsvariation och att jag är god man. Det kändes som att de tycker att jag vet vad jag pratar om och att jag har stor förståelse för deras situation och kan relatera till mycket.

 

Hur tycker du behovet ser ut när du är ute i verksamheterna, är det fler som efterfrågar utbildningen bland andra som inte går utbildningen nu?

Jag tycker att det verkar som att behovet är stort, både från deltagare som säger att andra frågat dem om denna utbildning samt att personalen verkar tycka att utbildningen behövs och att den ger positiva ringar på vattnet.

 

Något mer du vill förmedla till andra om Min Säkerhet?

Jag känner att ju mer jag pratar med mina deltagare desto fler grupper vill jag fortsätta med. Känner också att det finns mycket mer att spinna vidare på med dessa grupper, att jag skulle vilja ha rena diskussionsgrupper där vi pratar om ämnen som de själva väljer. De har så mycket kunskap att dela vidare av både till mig och till varandra.