Tillbaka

Hanna - Kursledare i Min Säkerhet

Vi har gjort en djupdykning och ställt frågor till ett par kursledare i Min Säkerhet. Kursledarna är oerhört viktiga för utbildningen. De är våra ambassadörer. De träffar och har kontakten med deltagarna. Det är våra kursledare som har möjlighet att anpassa materialet efter deltagarnas behov. Det är kursledarna som lyssnar på deltagarna, deras funderingar och erfarenheter kring säkerhet och gör utbildningen så framgångsrik som den har blivit.

 

Näst på tur har vi Hanna!

Hanna är kursledare i SV Norrbotten där Min Säkerhet har pågått i två kommuner, Luleå och Piteå.

Varför har du valt att arbeta med Min Säkerhet? 

Jag har valt att arbeta i Min Säkerhet eftersom jag gillar variation i mitt arbetsliv. Under många år har jag hjälp människor vidare till studier eller arbete, och då jag fick erbjudandet om att arbeta med detta projekt så tackade jag ja direkt. Jag tycker att det är viktigt att vi alla i samhället känner till hur man ska hålla sig säker, oavsett vilka förutsättningar man har. Detta projekt syftar till att minska på kunskapsbrist-klyftan som finns bland oss. Det som är självklart för den ena personen är kanske inte det för den andre. Alla ska ha den kunskap som krävs för att vara så trygga som möjligt i sina liv.

 

Vad har det gett dig att arbeta med Min Säkerhet såhär långt in i utbildningen? 

Det är så härligt att få möta alla dessa människor i grupperna och få lära ut sådant som de kanske inte redan sedan tidigare visste om. Det är fantastiskt att se hur mycket alla lär sig; av mig och av varandra i grupperna. Jag lär mig massor av dessa härliga människor också.

 

Finns det några utmaningar för dig som kursledare för Min Säkerhet?

Det är otroligt intensiva veckor för mig som kursledare och det är väldigt viktigt i detta uppdrag att vara flexibel. Flexibiliteten krävs eftersom man möter personer med olika förutsättningar och eftersom lokalerna inte alltid är ändamålsenliga, vilket leder till att jag måste släpa med mig en hel del material och utrustning till varje kurstillfälle och ort, min pålitliga resväska är en trogen följeslagare. De platser där all utrustning finns underlättar enormt mycket. Om grupperna inte är homogena är det svårt att göra alla nöjda och lägga informationen på rätt nivå, vilket är en utmaning.

 

Hur tycker du deltagarna tar till sig utbildningen?

Deltagarna tar till sig detta mycket bra och påvisar ett starkt engagemang. Exempelvis; kurstillfället efter vi pratat om vikten av reflexer så kommer deltagare fram och visar sina nyinköpta reflexer och tipsar även de övriga i gruppen om vart dessa införskaffades.

 

Märker du att deltagarna lär sig något nytt, tycker du att utbildningen gör skillnad?

Jag tycker absolut att detta gör en stor skillnad. Vissa saker känner många i grupperna till, men det kan ändå vara bra att bli påmind om hur man ska gå tillväga osv. Exempelvis var det inte många som kände till vad ett avtal var.

 

Har deltagarna uttryckt någon oro eller att de känner sig otrygga i samhället?

Det är mycket oro kring Corona-viruset och att folk på stan inte håller avståndet. I stort sett annars så känner sig deltagarna trygga på sina jobb och i sina hem. Eftersom mina deltagare är så himla kreativa så har vi pratat en del om hur man kan se till att andra håller avståndet. Vissa saker är riktigt geniala och det vore nog en idé att ta patent på dessa.

 

Berättar deltagarna om egna händelser kopplade till veckans säkerhetstema, tex om de är ute i skogen eller om de är ute och reser, hur deras brandsäkerhet ser ut? Har du något exempel att ge?

Absolut, deltagarna delar med sig och berättar om saker som syftar till veckans säkerhetstema. Exempelvis detta med att gå vilse i skogen; en deltagare hade under skoltiden haft orientering och lyckades med en kompis gå vilse i skogen. Som tur var så hade kompisen varit fotbollsdomare dagen innan och hade kvar visselpipan i byxfickan. De blåste i visselpipan och inte långt därefter så anlände hjälp och de hittade ut ur skogen.

 

Utbildningen är 11 veckor lång, känner du någon skillnad från första kurstillfället i gruppen?

Jag upplever att engagemanget ökar och deltagarna öppnar sig och berättar mer och mer. Jag märker också av i större utsträckning att deltagarna kan säga åt varandra om de exempelvis känner sig avbrutna då de berättar något. Grupperna är otroligt kreativa och har på fritiden testat på lite av varje av det vi lär ut i kursen. Många har även sett över sin egen brandsäkerhet, både i hemmet och på jobbet. Mest sugna är de nog på HLR och att träffa räddningstjänsten.

 

Hur tycker du behovet ser ut när du är ute i verksamheterna, är det fler som efterfrågar utbildningen bland andra som inte går utbildningen nu?

Åtminstone Luleå kommun har uttryckt ett stort intresse att ge fler personer i målgruppen möjligheten till att få gå denna kurs. För att möjliggöra detta så är det viktigt att de som är intresserade anmäler sitt intresse till Min Säkerhet.

 

Något mer du vill förmedla till andra om Min Säkerhet? 

Att det är otroligt viktiga teman som vi tar upp i detta projekt. Det är ingen svammel-kurs utan det är på riktigt viktigt. Det är även riktigt bra att deltagarna får ta del av detta på arbetstid. Ju längre tiden går desto mer blir vi ett team och det blir väldigt intressanta diskussioner och trevliga kurstillfällen. Materialet är väl genomarbetat och granskat av exempelvis räddningstjänsten. Då vi är flera utbildade kursledare i vårt avlånga land så kan väldigt många personer i målgruppen få chansen att gå denna kurs.